၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (MOC) သည် ပို့ကုန် / သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် လိုင်စင်/ပါမစ်ထုတ်ပေးရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကိစ္စအဝဝအတွက် လျှောက်ထားထုတ်ယူနိုင်သည့် စနစ်ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လမှစ၍ Myanmartradenet Website မှတဆင့် Fully Online Licensing System စနစ်အား Auto License ကုန်ပစ္စည်းအမယ်များမှ ကုန်ပစ္စည်းအမယ် (၄၃) မျိုးဖြင့် စတင်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပြီးယခုအခါတွင် ပို့ကုန် HS လိုင်း (၈၈) လိုင်း၊ သွင်းကုန် (၂၀၆၄) လိုင်းအား Online ပေါ်မှ လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် MOC သည် လက်ရှိလိုင်စင်စနစ်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီနည်းပညာနှင့်အညီမြန်ဆန်လွယ်ကူစွာဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်သည့် အွန်လိုင်းလိုင်စင် (Online License) စနစ်သို့ ပြောင်းလဲမြှင့်တင်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်ရန် အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ထားခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်နှင့် ကုန်သွယ်ခွင့်များကို လျှောက်ထားရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ရန်၊ ဒေသတွင်းကုန်သွယ်မှုကို လျှင်မြန်လွယ်ကူချောမွေ့လာစေရန်၊ e-Government နှင့် အစိုးရမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာစေရန်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာစီးပွားရေးနှင့် e-Commerce စနစ်များအရှိန်မြှင့်တင်နိုင်ရန်တို့အတွက် ဖြစ်ပါသည်။

ထို့အပြင် ယခုလို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့် နည်းပညာ (digital) ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်တည်လာမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေခြင်း နှင့် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုမြှင့်တင်စေနိုင်ခြင်း၊ တင်ပို့ / တင်သွင်းသူကုန်သည်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး အချိန်ကုန် မြန်ဆန်သက်သာစေခြင်း အစရှိသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ယခုလက်ရှိတွင် ကုန်သည်များအနေဖြင့် ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီ သက်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ TradeNet2.0 အွန်လိုင်းစနစ်မှတဆင့် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် TradeNet2.0 အွန်လိုင်းစနစ်တွင် အောက်ပါလျှောက်လွှာများကို လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၁။ ပို့ကုန် / သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပသကဟုခေါ်သည်)

၂။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊

၃။ လက်လီ / လက်ကားရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊

၄။ အဖျော်ယမကာတင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊

၅။ အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်လက်မှတ်၊

၆။ စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊

၇။ Show Room ဖွင့်လှစ်၍ မော်တော်ယာဉ်သစ်များ တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ပြုလက်မှတ်၊

၈။ Show Room ဖွင့်လှစ်၍ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများ တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ပြုလက်မှတ်၊

၉။ Sale Center ဖွင့်လှစ်၍ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ပြုလက်မှတ်၊

၁၀။ Sale Centre ဖွင့်လှစ်၍ လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ပြုလက်မှတ်၊

၁၁။ Re-Export မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊

၁၂။ ပို့ကုန်လိုင်စင်၊

၁၃။ သွင်းကုန်လိုင်စင်၊

၁၄။ ပို့ကုန်ပါမစ်၊

၁၅။ သွင်းကုန်ပါမစ်။