ဤအင်တာနက်စာမျက်နှာသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ကိုယ်စား စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ စီမံဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

ဤအင်တာနက်စာမျက်နှာ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လျှောက်လွှာများ၊ ထုတ်ကုန်/ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် အခြားကုန်သွယ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကုန်သည်များအပြင်၊ အများပြည်သူများ လက်လှမ်းမှီနားလည်စေနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။

ဤအင်တာနက်စာမျက်နှာနှင့် ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများနဲ့အညီ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

အခြားစာမျက်နှာများ နှင့် TradeNet အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်မှုများ TradeNet စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အခြားသီးခြားရပ်တည်နေသော အင်တာနက်စာမျက်နှာများအပေါ် ကျွနု်ပ်တို့အနေဖြင့် တာဝန်မရှိပါ။ ဤချိတ်ဆက်ထားသည့် စာမျက်နှာများသည် ကျွနု်ပ်တို့၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို လာရောက်အသုံးပြုသူများ အဆင်ပြေစေရန်အလို့ဌာ ပံ့ပိုးပေးထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စာမျက်နှာများသည် စီးပွား/ကူးသန်း၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် မရှိသလို၊ ထိုစာမျက်နှာများပေါ်တွင် ပါရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (သို့မဟုတ်) အကြောင်းအရာများအားလုံးသည် စီးပွား/ကူးသန်း အနေဖြင့် ထောက်ခံအတည်ပြုထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ထိုချိတ်ဆက်ထားသော အင်တာနက်စာမျက်နှာများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာများကို သင့်ကိုယ်ပိုင် ကောက်ချက်ချ ဆုံးဖြတ်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။