ဆက်သွယ်ရန်

TradeNet2.0 နှင့် ပတ်သက်သည့် အကူအညီနှင့် သတင်းအချက်အလက် အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုရရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ အွန်လိုင်းပုံစံလျှောက်လွှာကို ဖြည့်စွက်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းသိရှိလိုသည့် အကြောင်းအရာ၊ သတင်းအချက် အလက်များကို တက်နိုင်သမျှ ရေးသားဖော်ပြပေးပါ။ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများမှ သင်စုံစမ်းမေးမြန်း ပေးပို့ထားသည်များကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး (မကြာမီ) ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမည် ဖြစ်သည်။

ဤပုံစံစာရွက်ကို အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးပါမည်။

Get In Touch

Contact Information

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

  •   ရုံးအမှတ်(၃)၊ နေပြည်တော်၊မြန်မာ
  •   ၀၆၇၄၀၈၂၂၁ , ၀၆၇၄၀၈၂၂၆, ၀၁၃၇၁၂၁၉
  •   [email protected]
  •   www.myanmartradenet.com