စာသား၊ ရုပ်ပုံကားချပ်များ (graphics)၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အနုပညာလက်ရာများနှင့် ကွန်ပျူတာသင်္ကေတများ (အစုလိုက်အားဖြင့် “ပါဝင်သည့်အကြောင်း အရာအချက်အလက်များ” အပါအဝင် ဒီဇိုင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားခြင်း၊ “အမြင်နှင့်ခံစားမှုရသ”) စသည်တို့သာမက အင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် ဖော်ပြထားရှိသည့် အကြောင်းအရာများအားလုံးကို စီးပွား/ကူးသန်း ဝန်ကြီးဌာနမှ ပိုင်ဆိုင်ပြီး စီမံလုပ်ဆောင်ထားပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရ ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိ အချက်အလက်ဖိုင်များအပါအဝင် မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆို ပွားယူခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သွယ်ခြင်းများကို မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ကူးယူလုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိပါ။

TradeNet အမှတ်အသားတံဆိပ် (logo) (သို့မဟုတ်) TradeNet နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာ တစ်စုံတစ်ခုကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန် (သို့မဟုတ်) ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်နှင့် ပတ်သက်သည့် ခွင့်ပြုချက်များကို စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်လိုပါက TradeNet အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ပါရှိသည့် ဆက်သွယ်ရန် ပုံစံလျှောက်လွှာကို ဖြည့်စွက်ပြီး ပေးပို့ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့သည် ဖော်ပြထားပါ အသုံးအနှုန်း၊ အခေါ်အဝေါ်များကို အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိ ပါဝင်အကြောင်းအရာများကို အသုံးမပြုခင် ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။